Årsmøte 2018

Signerte referater (2 stk identiske bortsett fra signaturene):

Fil Referat 1

Fil Referat 2 2018