Referat styremøte 21. februar 2011

Styremøte Nordseter sportell 21/2 2011. Tilstede: Ingunn, Håvard og Eirik. SAKSLISTE 1. Ytre bom. Bommen låses fra palmelørdag. Vi trenger kjetting. Eirik kjøper. Sjekk om Lindstad har nøkkel. Informer i innkallingen til årsmøtet om at dette blir gjort. Fra sommeren bestiller vi ny nøkkel så begge bommene er låst. Ingunn bestiller ny nøkkel fra låsesmed. 2. Vei Håvard innhenter anbud på skraping og fylling av veien og containerplassen. Mesta kommer tilbake med pris på dette til våren. De må legge drenering og nye rør for å unngå oversvømmelse en gang til. Dette gjelder også i dumpa på parkeringsplassen. Lindstad har gjort en kjempejobb i vinter, fulgt opp veldig for oss, og må ha ros for det. Sak til årsmøtet om å gjøre dette med veien. Sjekke med Glør om de har synspunkter. Håvard tar dette. 3. Vann Legge fram en beskrivelse av hva som er gjort. Elvestadkabelen har vært avsluttet siden 2000, boksen var rustet opp, og vi måtte sette opp ny. Vannposten øverst er reparert og ny pumpe er montert og i drift. Elvestadkabel øverst påslått. Nytt abonnement tegnet. Elvestadkabelen må stå på slik at ikke vannet fryser igjen. Sette på strømmen om høsten. 4. Kart over vannanlegget er ferdig. Utveksle med Jørstad + Elektro øst. 5. Gjenstående: Skilting av vannposter, nøkler og vedlikehold. Aamillom har sagt seg villig til å ta denne jobben. 6. Bryteren nedi vannposten skal flyttes opp på stammen i en boks av Elektro øst slik at vi kan sette på strømmen uten å måtte måke snø. 7-8 vannposter trenger nytt spjell. Aamillom gjør dette, men få det inn i budsjettet. Det koster Ca 300 pr stk. Skilt i metall med hull, festes med ståltråd. 7. Dugnadsjobb: Legge glavamatter oppi vannpostene, 17 stk. 600X17 kr som blir en utgift på ca 10 000,-. Vi må sette inn skiltet med Ovatrol. 8. Si noe om på årsmøtet at Jan Erik har gjort en kjempejobb med vanntining. Spart masse penger på dette. 9. Forslag til styrehonorar: Pt 300 pr hode. Forslag til at kun 4 sitter i styret, og at dette tas opp på årsmøtet. Utarbeide forslag til støttemedlemsskap, avgift. 10. På valg i år: Ingunn og Eirik. 11. Div: Eirik: Ringe Jan Eirik ang vann og strøm.