Referat styremøte 19.mai 2010

Styremøte 19.mai 2010 Referat Tilstede: Erik Løkke, Leif Andersen, Håvard Kvernerud og Ingunn Seljehammer. Konstituering. Ingunn: Kasserer og sekretær. Eirik: Leder Leif: Ansvar for bom og vei Håvard: Ansvar for vann. Dugnad: Aamillom kontaktes for å tegne kart over hvor vannpostene befinner seg.. Jørstad kontaktes for å møte og gå igjennom vannpostene/pumpehus lørdag 19 juni. I tillegg må vi lese av vannmåler. Eirik bestiller grus til dugnadsdagen. Spør samtidig om oljegrus/lut. Levere grus en uke før dugnaden. Ingunn legger ut på nettsidene at medlemmer kan fylle igjen hull i veien når det passer dem. Ta med trillebår, spade, rive. Ytre bom: Vi diskuterer om den indre bommen trengs. Den ytre skal settes opp. Leif innhenter priser. Vi beslutter samme låsekasse og systemnøkkel på begge bommene. Systemnøkkel til alle vannpostene også Jørstad kontaktes for å utbedre den øvre vannposten og får nøkkel til bommen av Håvard. Skal veien strøes? Hvem kan man ringe? Vi ønsker å kunne ringe ved behov. Leif ringer Mesta. Eirik ringer Trondsmyra Hytteforening og sjekker også opp ang sandkasser. Årskontigent: Ingunn sender ut melding om innbetaling av årskontigent. Revisjon: Eirik sender kopi av fremskaffede kvitteringer til Gaaseby, få skriftlig tilbake at fjordårets regnskapsbilag er godkjent. EVT: Ingunn referer til prat med rettsvesenet. Ingen plikter å være medlem, men man har rett til medlemsskap. Bruker man vei eller vann plikter man i følge norsk lov å være med å betale. Ansvarsfrihet gjelder kun økonomi for året som er gått.