Styremøte 19. mai 2010

Innkalling til styremøte Det innkalles til styremøte i Grøtåshaugen Hytteeierforening onsdag 19.mai 2010 Møtet avholdes hos Ingunn Seljehammer, Hvitstenveien 34, 1545 Hvitsten. Saksliste: 13.10 Konstituering av styret Veisaker: 14.10 Brøyting, strøing? Anbud 15.10 Veibom, skilt ved bommen Vann: 16.10 Vannanlegget, reparasjon av øverste vannpost, skilt vannposter, nøkler vannposter, vedlikehold, ny pumpe, kart over vannanlegget. Økonomi: 17.10 Kontingent, utsendelse 18.10 Revisjon av årsregnskap. Andre saker: 19.10 Dugnad 20.10 Vedtekter, gjennomgang 21.10 Ansvarsfrihet for styret 22.10 Eventuelt Vi håper alle i styret har anledning til å møte. Ta eventuelt kontakt med Eirik eller Ingunn. På vegne av styret Lommedalen 8. Mai 2010 Eirik Løkke Ingunn Seljehammer Eirik.loekke@ntg.no Ingunnse@online.no T: 90806336 T: 90835762