Styremøte 21. februar 2011

Innkalling til styremøte 21. februar 2011 Det innkalles til styremøte i Grøtåshaugen Hytteeierforening Møtet avholdes på Nordseter Sportell mandag 21. februar 2011 Saksliste Veisaker: 01.11 Ytre bom /låsing 02.11 Statusrapport vei, høst/vinter 2010/11 så langt. - Det har vært isproblemer i vinter - Utbedring av vei frem til parkeringsplassen Vann: 03.11 Vannanlegget, status. - Fullførte arbeider; vannpostøverst, reparasjon og drenering, vedlikehold vannposter.Ny pumpe montert og i drift. Elvestadkabel øvre del påslått. - Gjenstående arbeider; skilt vannposter, nøkler vannposter, kart over vannanlegget. - Tilfryst vannanlegg. Hva er gjort og hva gjør vi videre? Økonomi: 04.11 Status økonomi - Tiltak vann og vei. - Kontingentinngang 2010/2011. Forslag til kontingent 2011/2012. 05.11 Regnskap 2010 06.11 Budsjett 2011 Annet: 07.11 Innkommende forslag til årsmøtet. - Forslag om reduksjon av antall styremedlemmer - Fordeling av styrehønorarer 08.11 Eventuelt Vi håper alle i styret har anledning til å møte. Ta eventuelt kontakt med Eirik eller Ingunn. På vegne av styret Lommedalen 2. februar 2011 Eirik Løkke Ingunn Seljehammer Eirik.loekke@ntg.no Ingunnse@online.no T: 90806336 T: 90835762