Styremøte 26. august 2010

Innkalling til styremøte Det innkalles til styremøte i Grøtåshaugen Hytteeierforening torsdag 26. august 2010 kl. 1800 Møtet avholdes hos Ingunn Seljehammer, Hvitstenveien 34, 1545 Hvitsten. Saksliste: Veisaker: 23.10 Dugnad 19. juni. - evaluering Veien ble reparert. Grus ble levert fra Litra a/s. Det ble i tillegg foretatt befaring med Lars Sylliåsen hos Jørstad (angående vannposter) 24.10 Ytre bom – status for arbeidet Vi har fått tilbud på informasjonstavle ved ytre bom (Ingunn). I tillegg jobber vi med å få reparert eksisterende bom, evt. få på plass ny bom ved ytre bom. Det ble på siste styremøte også diskutert behov for strøing/ sandkasser langs veien fra ytre bom. Økonomi: 25.10 Årskontingent - status Status for innbetaling av årskontingent. Spørsmål om differensiering av satser for betaling etter henvendelse (G. Myklebust, forslag 1200 kr.), evt. andre saker som påvirker foreningens økonomi. 26.10 Revisjon Revisjon, staus for arbeidet med revidering av årets regnskap (2009/2010). Vannanlegget: 27.10 Vannpumpe og vannposter Reparasjonsarbeider, utbedring av vannpumpe og vannposter. Status for arbeider for å forsterke pumpeanlegget. 28.10 Eventuelt Vi håper alle i styret har anledning til å møte. Ta eventuelt kontakt med Eirik eller Ingunn. På vegne av styret Lommedalen 8. Mai 2010 Eirik Løkke Ingunn Seljehammer Eirik.loekke@ntg.no Ingunnse@online.no T: 90806336 T: 90835762