Innkalling til årsmøtet 2010

 

  Årsmøte i Grøtåsen Hytteeierforening 2010

Det innkalles til årsmøte i Grøtåsen Hytteeierforening fredag 2. april 2010 (Langfredag), kl. 1700. Møtet avholdes denne gang på Nordseter Sportell, i ”Landesalen”.

Møteplan:          1.økt. Kl. 1700 – 1845, pause 15 min,           2.økt  Kl. 1900 – 2030.

Saker til behandling på årsmøtet: 

1.       Konstituering; valg av møteleder, sekretær, stemmetellere, og 2 til å underskrive protokoll.

2.       Styrets årsberetning 

3.       Årsregnskap med revisors beretning. 4.       Ansvarsfrihet for styret.  

Budsjettsaker.

5.       Informasjonssaker:

a)      Vannanlegget: Informasjon om anleggets tilstand, samt planer for oppdatering av anlegget. (avsetning på 60 000 kr)

b)      Reparasjon av ytre bom, samt oppsett av informasjonstavle ved ytre bom.

c)       Parkering, parkeringsoblat.d)      Brøyting til parkering, inkl. 3000 kr for ytre vei (til vinterbommen, etter avtale med Trondsmyra Hyteeierforening).e)      Nordseter utvikling/preppemaskin, status. Vi betaler (2009) 25 000kr som løypebidrag + 16000 kr for prepping.f)       Registrering av foreningen i Brønnøysundregistret. Saker til behandling og avstemning:

6.       Fastsetting og fordeling årskontingent, inkl. orientering om oppdatering av medlemslister.

7.       Refusjon av utgifter for refusjon av reelle kostnader (knyttet til reise) i forbindelse med styremøter og andre oppdrag på vegne av Grøtåsen Hytteeierforening.

8.       Veisaken. Fremlegging av spørsmålet om brøyting ved veikomiteen. Diskusjon og avstemning.

9.       Eventuelt