Innkalling til styremøte 11. mai 2011

Innkalling til styremøte onsdag 11. mai 2011 kl 1800 Det innkalles til styremøte i Grøtåshaugen Hytteeierforening Møtet avholdes hos Ingunn Seljehammer, Hvitstenveien 34, 1545 Hvitsten Saksliste Årsmøte 2011: 07.11 Gjennomgang av referat fra årsmøtet samt av vedtatt budsjett Veisaker: 08.11 Ytre bom /låsing av bommer, status 09.11 Veiforholdene på Grøtåsen. - Vinterens problemer/ tilstandsrapport, hva som er gjort, hva som bør gjøres Vann: 10.11 Vannanlegget status - Fullførte arbeider; vannpost øverst, reparasjon og drenering, vedlikehold vannposter. Ny pumpe montert og i drift. Elvestadkabel øvre del påslått. - Gjenstående arbeider; skilt vannposter, nøkler vannposter, kart over vannanlegget. Økonomi: 11.11 Status økonomi Konstituering av nytt styre 12.11 Nytt styre konstituerer seg/ fordeler arbeidsoppgaver- ansvarsområder 13.11 Videreføring av informasjon om avtaler knyttet til medlemslister/kontingent, vei, vann, brøyting, prepping, kontaktpersoner osv. 14.11 Eventuelt På vegne av styret Lommedalen 5. mai 2011 Eirik Løkke Ingunn Seljehammer Eirik.loekke@ntg.no Ingunnse@online.no T: 90806336 T: 90835762