Status vannposter Grøtåshaugen Hyttefelt oktober 2017

 


Vannpostene 15, 16 og 17 virker nå som de skal

Vannpostene 15, 16 og 17 virker nå som de skal etter at pumpen ved vannpost 14 er byttet 28.01.17.

Status vannanlegget pr. 16.01.17

Problemer med vann i post 16 og 17. Pumpen ved vannpost 14 byttes så fort det lar seg gjøre.

Status vannanlegget pr. 03.02.16

Rørlegger og Ottar har nå foretatt justering av trykket i pumpehuset. Dette er justert til mellom 6 bar (pumpe stopper) og 4 bar (pumpe starter igjen). Post 10 og 11 i midtre vei har nå fullt trykk, 14 og 15 i øvre vei har passe trykk samt 16 og 17 i øvre har ikke trykk.

Ottar vil derfor foreta en kontroll av forsyningspumpe i post 14. Dette er planlagt å finne sted torsdag (04.02.) Mer informasjon vil komme fortløpende.


Kontaktperson for Vannanlegget

Publisert 21.05.15

Ottar Råd, telefon 91302437, er hovedkontaktperson for alt som har med vann å gjøre.

Vannmåler er avlest og varmekabel for sikring mot frost er er slått på. Isolasjon er utbedret på noen poster som en del av kontinuerlig utbedring.


Status vannanlegget pr 12.01.2014

Status vannanlegget pr 12.01.2014

Fredag kveld 10.01 var det ikke vann i øvre del av anlegget. Pumpen i pumpehuset ble skrudd på og da virket de fleste vannpostene igjen. På noen av postene hadde vriderne frosset litt. Tinet disse litt med handa og vred forsiktig og da løste det seg

Det henstilles fortsatt til fornuftig bruk vannanlegget. Merk dere utgangstilling på kranen, og lukk den selv om trykket er borte. Skulle tykket bli borte over tid, så kan man se  i pumpehuset om pumpa har skrudd seg av. Da er det bare å sette den på igjen. Pumpe 12 skal ha vann uansett pga naturlig trykk. Skulle dere ikke finne ut av det, ta kontakt med undertegnede på mob 41 900347. Håvard, Kvernerud, vannansvarlig i Styret.


Status vann nov 2013

Status vannanlegget pr 29.11.2013.

Nå er Elvestadkablene satt på. Vannpostene fungerer.

På grunn av en ekstra stor vannregning pga. frostlekkasjen vinteren 2011/2012 og usikre veikostnader for årets veivedlikehold, ble utbyttingsprogrammet av gamle vannposter utsatt et år. Vannpost nr. 7 + en til står for tur for fornyelse neste vår. Så får vi håpe at det kommer bra med snø før sprengkulda. Da får vi håpe på vinteren skal gå bra.

Det henstilles fortsatt til fornuftig bruk vannanlegget. Merk dere utgangstilling på kranen, og lukk den selv om trykket er borte. Skulle tykket bli borte over tid, så kan man se  i pumpehuset om pumpa har skrudd seg av. Da er det bare å sette den på igjen. Skulle dere ikke finne ut av det, ta kontakt med undertegnede på mob 41 900347. Håvard, Kvernerud, vannansvarlig i Styret.


Elvestadkabelene skrudd av 06.04.2012

06.04.2012, dvs Langfredag, ble elvestadkablene skrudd av for denne vinteren. Alle vannpostene har fungert i hele vinter ut ifra de kontroller som er gjort og de tilbakemeldinger jeg har fått. Håvard

Da kan vinteren komme! 02.11.2011

Da er rør på vannpost 15 reparert og vannpost nr 10 oppgradert. Alle vannpostene er da blitt isolert nede i kummene. Elvestadkablene er satt på vedlikehold og postene er midlertidig merket med nummer. Totalt har vannanlegget hatt en god del utgifter siden i vinter. Selv om ting har tatt noe tid, så har det vært god dialog med GK rør (tidligere Jørstad). Nå får vi håpe at alt funker en stund fremover. Skulle det oppstå problemer, er det fint om det meldes fra til undertegnede snarest med nr på posten og hva som evt er oppstått. Håvard Kvernerud, vannansvarlig i Styret, mob 41900347.  

Vannposter 18.10.2011

Jørstad har sagt de skal se over og reparere post 10, Midtre Grøtåsvei og post 15 i Øvre så snart de fikk tid. Kvernerud, Styret.
Tidligere artikler