Betalingsinformasjon

Betalingsinformasjon ifm årsavgift i Grøtåsen Hytteeierforening.

Vennligst skriv i meldingsfeltet på giroen hvem som står som eier av hytta. Vi har ikke noe register på brukere, kun eiere.

 

 

For sesongen 2017/2018 gjelder følgende:  

Medlemskap  kr 4.000,-

Felles sats for alle i henhold til nye vedtekter som ble vedtatt på årsmøtet. 

Dette betales inn til kto.nr. 0530.58.29759 i DNB

NB! Husk å oppgi navnet til medlemmet og hyttenummer når betalingen registreres!