Velkommen til Grøtåshaugen Hytteeierforening! Organisasjonsnr: 995318113

Her vil du finne oppdatert informasjon om foreningen vår. Det vil også være mulig for nye hytteeiere å finne kontaktinfo for innmelding. Vi har også en lukket gruppe på Facebook du kan melde det inn i:

 https://www.facebook.com/groups/grotashaugen/


Styret

Styret for 2018-19 konstituerte seg 31. mars og fordelte verv og oppgaver som følger:

Navn  Verv / Oppgave  Telefonnummer  Epostadresse 
Arild Rogne Styreleder  99109824 arild.rogne@dnvgl.com 
Torunn Husum Bøhle Regnskap  95861141 t-boehl@online.no
Roger Behrns Sekretær og bom 45505531 roger.behrns@gmail.com 
Kjell Steinum Vannposter m/strøm   95074380 k-steinu@online.no
Kjetil Skartlien Vei  91706383  k.skartlien@outlook.com 

 

 

 

 

 

E-postadresse til styret: grotashaugen@gmail.com 

Referat fra styremøtet 27.01.18 er lagt ut.


Status vannposter Grøtåshaugen Hyttefelt oktober 2017

  • Alle 17 vannposter har nå fått nye kraner i rustfritt stål, av typen løft. Noen kraner kan føles tunge å løfte, men dette vil endre seg gradvis ved økt bruk.
  • Det er litt varierende mengde isolasjon ned i de ulike kummene, men vintermattene som var i bruk, var gjennomvåte og hadde ingen isolasjonsverdi. Disse er nå kastet. 
  • Kumlokkene må på enkelte poster tilpasses, litt mer nøyaktig for å ligge helt på plass, men dette må brukerne til de enkelte vannposter ta ansvar for. Det samme gjelder tilleggsutstyr som plattinger til å sette fra seg vannkanner på, samt evt. forlengelse på selve tappestussen.
  • Fornyelse og supplering av annen isolasjon, er brukeren til de enkelte vannposter sitt ansvar

Årskontingent

De som ennå ikke har betalt inn årskontingent oppfordres til å betale snarest slik at de unngår inkasso. Se mer informasjon under Betalingsinformasjon for velet.

Formål

Grøtåsen Hytteeierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter som til enhver tid ansees som relevant for fellesskapet.

Foreningen representerer hytteeiere tilhørende hyttefelt H6 på Nordseter i tillegg til delansvar for tilførselsveiene til området H6, samt vedlikehold og drift av felles vannanlegg.