Velkommen til Grøtåshaugen Hytteeierforening! Organisasjonsnr: 995318113

Her vil du finne oppdatert informasjon om foreningen vår. Det vil også være mulig for nye hytteeiere å finne kontaktinfo for innmelding. Vi har også en lukket gruppe på Facebook du kan melde det inn i:

 https://www.facebook.com/groups/grotashaugen/


Styret

Styret for 2017-18 konstituerte seg 11. mai og fordelte verv og oppgaver som følger:

Navn  Verv / Oppgave  Telefonnummer  Epostadresse 
Gunnar Gjøen Styreleder  99278858  gunnar@gjoen.com 
Torunn Husum Bøhle Regnskap  95861141 t-boehl@online.no
Mats Hagberg-Torgersen Sekretær  45403710  mats.hagberg-torgersen@gjensidige.no 
Ottar Råd Vannposter m/strøm   91302437  ottar.rad@tine.no 
Kjetil Skartlien Vei  91706383  k.skartlien@outlook.com 

 

Referat fra styremøtet 7.10.17 er lagt ut.


Bom (oppdatert 01.11.17) korrigering av pris på fjernkontroll (inkl. MVA)

Bommen blir lukket i tirsdag 31.10.17. Det vil i løpet av mandagen sendes SMS til alle mobiltelefoner som kan brukes for å åpne bommen.

Ved innkjøring:

Alternativ 1: Ring +47 580011205181. Det vil ringe en gang før samtalen automatisk avsluttes. Bommen åpnes noen sekunder etter at samtalen avsluttes.

Alternativ 2: Trykk på knapp 1 på fjernkontrollen (ikke alle har valgt å kjøpe fjernkontroll) når du er ved bommen som da åpnes. 

Ved begge alternativer lukkkes bommen automatisk etter bilen har passert eller etter ca. 25 sekunder. 

Ved utkjøring:

Kjør sakte frem til bommen. Bommen skal da åpnes automatisk.

Fjernkontroller kan signeres ut på aktivitetssenteret på Nordseter i åpningstiden fra 31. oktober 2017. Betaling må være mottatt før fjernkontroll kan hentes.

NOK 450,- per fjernkontroll (NOK 360 + MVA) kan innbetales til konto 0530.58.29759 innen 24. november 2017 (samme som for kontingenten) eller overføres på VIPPS til 99278858 (Gunnar Gjøen). Skriv hyttenummer først i meldingen ved bruk av VIPPS slik at det kommer på bankutskriften hvor kun de første 18 tegnene i meldingen vises.

Beklager feil pris. Prisen på NOK 450 (NOK 360,- + MVA) er for de som forhåndsbestilte innen fristen. De som har betalt for mye vil få tilbakebetalt. For etterbestillinger blir prisen høyere. Pris for 10 stk. fjernkonroller er NOK 500,- pluss (NOK 400 + MVA) administrasjonsgebyr. Pris for 1 stk. har vi ikke fått.


Status vannposter Grøtåshaugen Hyttefelt oktober 2017

  • Alle 17 vannposter har nå fått nye kraner i rustfritt stål, av typen løft. Noen kraner kan føles tunge å løfte, men dette vil endre seg gradvis ved økt bruk.
  • Det er litt varierende mengde isolasjon ned i de ulike kummene, men vintermattene som var i bruk, var gjennomvåte og hadde ingen isolasjonsverdi. Disse er nå kastet. 
  • Kumlokkene må på enkelte poster tilpasses, litt mer nøyaktig for å ligge helt på plass, men dette må brukerne til de enkelte vannposter ta ansvar for. Det samme gjelder tilleggsutstyr som plattinger til å sette fra seg vannkanner på, samt evt. forlengelse på selve tappestussen.
  • Fornyelse og supplering av annen isolasjon, er brukeren til de enkelte vannposter sitt ansvar

Årskontingent

De som ennå ikke har betalt inn årskontingent oppfordres til å betale snarest slik at de unngår inkasso. Se mer informasjon under Betalingsinformasjon for velet.

Formål

Grøtåsen Hytteeierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter som til enhver tid ansees som relevant for fellesskapet.

Foreningen representerer hytteeiere tilhørende hyttefelt H6 på Nordseter i tillegg til delansvar for tilførselsveiene til området H6, samt vedlikehold og drift av felles vannanlegg.