Velkommen til Grøtåshaugen Hytteeierforening! Organisasjonsnr: 995318113

Her vil du finne oppdatert informasjon om foreningen vår. Det vil også være mulig for nye hytteeiere å finne kontaktinfo for innmelding. Vi har også en side på Facebook du kan følge:

 https://www.facebook.com/groetaashaugen/


Styret

Styret for 2017-18 konstituerte seg 11. mai og fordelte verv og oppgaver som følger:

Navn  Verv / Oppgave  Telefonnummer  Epostadresse 
Gunnar Gjøen Styreleder  99278858  gunnar@gjoen.com 
Torunn Husum Bøhle Regnskap  95861141 t-boehl@online.no
Mats Hagberg-Torgersen Sekretær  45403710  mats.hagberg-torgersen@gjensidige.no 
Ottar Råd Vannposter m/strøm   91302437  ottar.rad@tine.no 
Kjetil Skartlien Vei  91706383  k.skartlien@outlook.com 

 

Referat fra styremøtet 17.6.17 er lagt ut.


Bom (oppdatert 17.09.17)

Installasjon av automatisk bom er bestilt, og det er firmaet Kjell-Arne Schjørn som skal gjøre jobben. Installasjonen er lovt startet tirsdag 19. september med grunnarbeidet. Dette er noe senere enn først lovet, men da skal de være i gang. Telefonnummer blir kunngjort så snart vi får det.

Følgende hytter har meldt inn behov:

Grøtåshaugen 1, 3, 5, 40, 50, 58, 66, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 104, 106, 107, 130, 136, 140, 144, 150, 152, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 203, 207, 214, 216, 218, 224, 225, 226, 228, 232, 238, 240, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 252

Gjetervegen 8, 11, 15, 16, 17, 22, 23

Nevelfaret 108


Årskontingent

De som ennå ikke har betalt inn årskontingent oppfordres til å betale snarest slik at de unngår inkasso. Se mer informasjon under Betalingsinformasjon for velet.

Formål

Grøtåsen Hytteeierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter som til enhver tid ansees som relevant for fellesskapet.

Foreningen representerer hytteeiere tilhørende hyttefelt H6 på Nordseter i tillegg til delansvar for tilførselsveiene til området H6, samt vedlikehold og drift av felles vannanlegg.