Velkommen til Grøtåshaugen Hytteeierforening! Organisasjonsnr: 995318113

Her vil du finne oppdatert informasjon om foreningen vår. Det vil også være mulig for nye hytteeiere å finne kontaktinfo for innmelding. Vi har også en side på Facebook du kan følge:

 https://www.facebook.com/groetaashaugen/


Styret

Styret for 2017-18 konstituerte seg 11. mai og fordelte verv og oppgaver som følger:

Navn  Verv / Oppgave  Telefonnummer  Epostadresse 
Gunnar Gjøen Styreleder  99278858  gunnar@gjoen.com 
Torunn Husum Bøhle Regnskap  95861141 t-boehl@online.no
Mats Hagberg-Torgersen Sekretær  45403710  mats.hagberg-torgersen@gjensidige.no 
Ottar Råd Vannposter m/strøm   91302437  ottar.rad@tine.no 
Kjetil Skartlien Vei  91706383  k.skartlien@outlook.com 

.


Brattbakken (oppdatert 01.06.17)

Oppdatering: Veiansvarlig kan fortelle om at veien nå er fikset og fullt ut kjørbar igjen. En stor takk til Kjell Steinum som har bistått oss. Han har stått på som en helt for at dette skulle gå så smertefritt som mulig. Laughing


Dugnad 2017

Dugnad blir avholdt 17. juni 2016 kl. 1200-1400. En innsats for fellesskapet kan gjøres en annen dag for de som ikke har anledning til å delta på dugnaden. De som ikke deltar eller gjør en innsats på en annen dag oppfordres til å betale inn kr. 500,- til foreningen (konto 0530.58.29759).


Formål

Grøtåsen Hytteeierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter som til enhver tid ansees som relevant for fellesskapet.

Foreningen representerer hytteeiere tilhørende hyttefelt H6 på Nordseter i tillegg til delansvar for tilførselsveiene til området H6, samt vedlikehold og drift av felles vannanlegg.