Velkommen til Grøtåshaugen Hytteeierforening! Organisasjonsnr: 995318113

Her vil du finne oppdatert informasjon om foreningen vår. Det vil også være mulig for nye hytteeiere å finne kontaktinfo for innmelding. Vi har også en side på Facebook du kan følge:

 https://www.facebook.com/groetaashaugen/


Styret

Styret for 2016-17 konstituerte seg 28. april og fordelte verv og oppgaver som følger:

Navn  Verv / Oppgave  Telefonnummer  Epostadresse 
Gunnar Gjøen Styreleder  99278858  gunnar@gjoen.com 
Lars Graham Regnskap  98210103 s-graham@online.no
Mats Hagberg-Torgersen Sekretær  45403710  mats.hagberg-torgersen@gjensidige.no 
Ottar Råd Vannposter m/strøm   91302437  ottar.rad@tine.no 
Kjetil Skartlien Vei  91706383  k.skartlien@outlook.com 

 


Siste nytt (oppdatert 18.04.17)

Årsmøtet ble avholdt som planlagt.

Styret fikk henvendelse fra Norseter Vel om å bli medlem:

Nordseter Vel er en paraplyorganisasjon på Nordseter.

Gjennom samarbeid med Lillehammer kommune, næringslivet på Nordseter, grunneiere og andre, jobber vi for aktiv deltakelse i planlegging og utvikling av området på en slik måte at man sikrer dagens kvaliteter og særpreg, samtidig som det legges til rette for en styrt og bevisst utvikling.

Det viktigste for mange på Nordseter er gode skiløyper, og det er prioritert arbeid for oss. Men vi ønsker å ivareta området året rundt, og samarbeider blant annet med turistforeningen om tilrettelegging av området f.eks. stier og bruer.

Vi ønsker å øke antall  medlemmer i Nordseter Vel.

Vi ber om at ditt lag/forening blir kollektive medlemmer i Nordseter Vel. Det betyr at laget/foreningen innkrever medlemskontingent på kr 200 per hytte/leilighet pr. år. Flere medlemmer fører til bredere engasjement og deltakelse, samt styrker oss økonomisk og gjør det mulig å øke aktiviteten vår.

I dag er følgende lag/foreninger kollektivt innmeldt i Nordseter Vel: Skihytteveien, Hyttetunet Nordseter, Lillehammer Sæter Hytteeierforening og Kaus Veglag.

Under er en oversikt over hva vi jobbet med i 2016: 

Styret informerte om dette på årsmøtet, men har ikke gjort noe aktivt for å melde inn foreningen i Nordseter Vel. Dette må avgjøres på et årsmøte. Styret tar imot innspill i saken.

Visit Lillehammer har sendt oss en link til en spørreundersøkelse med formål å utvikle kommunikasjonstiltak mot fritidsboligeiere. Dere må gjerne svare på undersøkelsen gjennom denne linken: https://no.surveymonkey.com/r/VHMN3F6

 


Formål

Grøtåsen Hytteeierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter som til enhver tid ansees som relevant for fellesskapet.

Foreningen representerer hytteeiere tilhørende hyttefelt H6 på Nordseter i tillegg til delansvar for tilførselsveiene til området H6, samt vedlikehold og drift av felles vannanlegg.