Velkommen til Grøtåshaugen Hytteeierforening! Organisasjonsnr: 995318113

Her vil du finne oppdatert informasjon om foreningen vår. Det vil også være mulig for nye hytteeiere å finne kontaktinfo for innmelding. Vi har også en side på Facebook du kan følge:

 https://www.facebook.com/groetaashaugen/


Styret

Styret for 2017-18 konstituerte seg 11. mai og fordelte verv og oppgaver som følger:

Navn  Verv / Oppgave  Telefonnummer  Epostadresse 
Gunnar Gjøen Styreleder  99278858  gunnar@gjoen.com 
Torunn Husum Bøhle Regnskap  95861141 t-boehl@online.no
Mats Hagberg-Torgersen Sekretær  45403710  mats.hagberg-torgersen@gjensidige.no 
Ottar Råd Vannposter m/strøm   91302437  ottar.rad@tine.no 
Kjetil Skartlien Vei  91706383  k.skartlien@outlook.com 

 

Referat fra styremøtet 17.6.17 er lagt ut.


Status vannposter Grøtåshaugen Hyttefelt oktober 2017

  • Alle 17 vannposter har nå fått nye kraner i rustfritt stål, av typen løft. Noen kraner kan føles tunge å løfte, men dette vil endre seg gradvis ved økt bruk.
  • Det er litt varierende mengde isolasjon ned i de ulike kummene, men vintermattene som var i bruk, var gjennomvåte og hadde ingen isolasjonsverdi. Disse er nå kastet. 
  • Kumlokkene må på enkelte poster tilpasses, litt mer nøyaktig for å ligge helt på plass, men dette må brukerne til de enkelte vannposter ta ansvar for. Det samme gjelder tilleggsutstyr som plattinger til å sette fra seg vannkanner på, samt evt. forlengelse på selve tappestussen.
  • Fornyelse og supplering av annen isolasjon, er brukeren til de enkelte vannposter sitt ansvar

Bom (oppdatert 29.09.17)

Da har gravearbeidet startet. De regner med jobben tar 1 - 1,5 uke. Telefonnummeret som skal ringes til for å åpne bommen er 5800 1120 5181. Nummeret blir aktivert når bommen installeres. Dere får beskjed når fjernkontrollene ankommer. Informasjon om innbetaling for fjernkontroll kommer snart. 


Årskontingent

De som ennå ikke har betalt inn årskontingent oppfordres til å betale snarest slik at de unngår inkasso. Se mer informasjon under Betalingsinformasjon for velet.

Formål

Grøtåsen Hytteeierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter som til enhver tid ansees som relevant for fellesskapet.

Foreningen representerer hytteeiere tilhørende hyttefelt H6 på Nordseter i tillegg til delansvar for tilførselsveiene til området H6, samt vedlikehold og drift av felles vannanlegg.